SumyTechService onclinic.ua

Автор Тема: Сумские детские больницы  (Прочитано 9767 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн dana-mart

 • Старожил
 • ****
 • Сообщений: 613
 • Спасибо
 • -Сказано: 276
 • -Получено: 79
 • Реальное имя: Дана
рада вас видеть в єтой теме, но я в село на недельку уежаю. надеюсь вернусь к вам в тему)


Оффлайн Ю_ка

 • Гуру форума
 • ***
 • Сообщений: 1149
 • Пол: Женский
 • Спасибо
 • -Сказано: 256
 • -Получено: 295
 • Реальное имя: Юлия
Очень нужная темка. Отмечусь :za:

темка действите льно интересна я. только надо проверить часы приёма докторов, а то могли и поменятьс я .

Оффлайн dana-mart

 • Старожил
 • ****
 • Сообщений: 613
 • Спасибо
 • -Сказано: 276
 • -Получено: 79
 • Реальное имя: Дана
темка действите льно интересна я. только надо проверить часы приёма докторов, а то могли и поменятьс я .
меняются ежедневно .
давайте добиватся вместе офицыальн ого сайта поликлини ки)


Оффлайн Ю_ка

 • Гуру форума
 • ***
 • Сообщений: 1149
 • Пол: Женский
 • Спасибо
 • -Сказано: 256
 • -Получено: 295
 • Реальное имя: Юлия
меняются ежедневно .
давайте добиватся вместе офицыальн ого сайта поликлини ки)

Хорошая идея! Там можно будет прочитать все новости

Оффлайн Ольчик

 • Гуру форума
 • ***
 • Сообщений: 6530
 • Пол: Женский
 • Спасибо
 • -Сказано: 3834
 • -Получено: 2063
 • Реальное имя: Ольга

Оффлайн dana-mart

 • Старожил
 • ****
 • Сообщений: 613
 • Спасибо
 • -Сказано: 276
 • -Получено: 79
 • Реальное имя: Дана
Давайте обьединят ся в родительс кий комитет поликлини ки.(как в школах и садиках) По участкам, тоесть по фамилии лечащего врача -педиатра, с такого участка по 3-5 родителей, глава по отделению педиатрии .
и решать основные проблемы!
1.начать добиватся сайта поликлини ки

Оффлайн Барбариска_77

 • Старожил
 • ****
 • Сообщений: 835
 • Пол: Женский
 • Спасибо
 • -Сказано: 244
 • -Получено: 432
 • Реальное имя: Яна

Оффлайн Ольчик

 • Гуру форума
 • ***
 • Сообщений: 6530
 • Пол: Женский
 • Спасибо
 • -Сказано: 3834
 • -Получено: 2063
 • Реальное имя: Ольга
Давайте обьединят ся в родительс кий комитет поликлини ки.(как в школах и садиках) По участкам, тоесть по фамилии лечащего врача -педиатра, с такого участка по 3-5 родителей, глава по отделению педиатрии .
и решать основные проблемы!
1.начать добиватся сайта поликлини ки
сайт это не реально т.к его наполняем ость и создание гос-во не проплатит а так же сис админа для обслужива ния

Онлайн Дейнекочка

 • Постоялец
 • ***
 • Сообщений: 491
 • Пол: Женский
 • Спасибо
 • -Сказано: 1978
 • -Получено: 324
 • Реальное имя: Юля, 050 9380 118
сайт это не реально т.к его наполняем ость и создание гос-во не проплатит а так же сис админа для обслужива ния

все реально! не хотят делать ничего! им так удобно...
может лет через 20 и сделают :)

Оффлайн Ю_ка

 • Гуру форума
 • ***
 • Сообщений: 1149
 • Пол: Женский
 • Спасибо
 • -Сказано: 256
 • -Получено: 295
 • Реальное имя: Юлия
все реально! не хотят делать ничего! им так удобно...
может лет через 20 и сделают :)
100% реально. не так уж и много у нас лечебных учреждени й по городу. Проще придумыва ть новые замарочки для родителей, типа прием детей только по прописке, меня "заставили" вклеить в карточки свидетель ство о рождении.

Оффлайн lyba45

 • Постоялец
 • ***
 • Сообщений: 162
 • Пол: Женский
 • Спасибо
 • -Сказано: 37
 • -Получено: 43
 • Реальное имя: Любовь

Оффлайн dana-mart

 • Старожил
 • ****
 • Сообщений: 613
 • Спасибо
 • -Сказано: 276
 • -Получено: 79
 • Реальное имя: Дана
давайте составим колективн ое заявление о создании сайта поликлини ки с графиком приема врачами, отнесем в администр ацию, подождем пока рассмотря т... получим ответ...
 дальше посмотрим)))

кто готов такое подписать? и отнести зарегистр ировать?

Оффлайн demyana

 • Гуру форума
 • *****
 • Сообщений: 1495
 • Спасибо
 • -Сказано: 396
 • -Получено: 599
На Коротченк а змінили графік прийому здорових дітей. Принаймні у нашої дільничої вперше за 2 роки 3 міс. Пишу для тих, хто може прийти і "з радістю" дізнатися, що не по своїй дільниці приймати не будуть.

Оффлайн dana-mart

 • Старожил
 • ****
 • Сообщений: 613
 • Спасибо
 • -Сказано: 276
 • -Получено: 79
 • Реальное имя: Дана

Оффлайн dana-mart

 • Старожил
 • ****
 • Сообщений: 613
 • Спасибо
 • -Сказано: 276
 • -Получено: 79
 • Реальное имя: Дана
Відповідн о до статті 38 Закону України "Про місцеві державні адміністр ації" "громадяни звертають ся до місцевих державних адміністр ацій у вирішенні питань, що належать до сфери повноваже нь місцевих державних адміністр ацій".

           Під звернення ми громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиці ї (зауваженн я), заяви (клопотанн я) і скарги.(ст. 3 Закону України "Про звернення громадян").

Заява (клопотанн я) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізаці ї закріплен их Конституц ією та чинним законодав ством їх прав та інтересів або повідомле ння про порушення чинного законодав ства чи недоліки в діяльност і підприємс тв, установ, організац ій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлен ня думки щодо поліпшенн я їх діяльност і. Клопотанн я - письмове звернення з проханням про визнання за собою відповідн ого статусу, прав чи свобод тощо.

Пропозиці я (зауваженн я) - звернення громадян, де висловлюю ться порада, рекоменда ція щодо діяльност і органів державної влади і місцевого самовряду вання, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюю ться думки щодо врегулюва ння суспільни х відносин та умов життя громадян, вдосконал ення правової основи державног о і громадськ ого життя, соціально- культурно ї та інших сфер діяльност і держави і суспільст ва.

Скарга - звернення з вимогою про поновленн я прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльн істю), рішеннями державних органів, органів місцевого самовряду вання, підприємс тв, установ, організац ій, об'єднань громадян, посадових осіб.


ХТО ГОТОВИЙ ВНЕСТИ ПРОПОЗИЦІ Ю?

Оффлайн dana-mart

 • Старожил
 • ****
 • Сообщений: 613
 • Спасибо
 • -Сказано: 276
 • -Получено: 79
 • Реальное имя: Дана
на видео с 11 минуты разговор о прививках, и кратенько от меня о проблемах организац ии приема


как видим министр порадовал ся  очередям :brovi:

в связи с єтим как раз можно обратится с колективн ым заявление м к Бутенко(присутств ывавшему там) с предложен иями по улутшению организац ии приема:

"1.Розділи ти хворих дітей та дітей,що вилікувал ись і прийшли за довідкою,
2.Створит и батьківсь кий комітет полікліні ки,
3.Ввести мобільний номер реєстрату ри,
4.Електро нна черга, якщо не вистачає коштів - реєстрато р, який розподіля є і контролює чергу,
5.Сайт полікліні ки, на якому буде оновлюват ись інформаці я щодо графіку прийому лікарями та необхідни ми речам для відвідува ння конкретно го лікаря,
6.Слідкув ати за кількістю направлен ь до спеціаліс тів та відповідн о кількістю талонів на день у цих спеціаліс тів,
7.Створит и більш комфортні умови очікуванн я прийому, враховуюч і вік дітей і їх потреби."

ПУСТЬ РАССМАТРИ ВАЮТ!

очень надеюсь на Вашу поддержку)
желающие - ЛС

Оффлайн demyana

 • Гуру форума
 • *****
 • Сообщений: 1495
 • Спасибо
 • -Сказано: 396
 • -Получено: 599
на видео с 11 минуты разговор о прививках, и кратенько от меня о проблемах организац ии приема


как видим министр порадовал ся  очередям :brovi:

в связи с єтим как раз можно обратится с колективн ым заявление м к Бутенко(присутств ывавшему там) с предложен иями по улутшению организац ии приема:

"1.Розділи ти хворих дітей та дітей,що вилікувал ись і прийшли за довідкою,
2.Створит и батьківсь кий комітет полікліні ки,
3.Ввести мобільний номер реєстрату ри,
4.Електро нна черга, якщо не вистачає коштів - реєстрато р, який розподіля є і контролює чергу,
5.Сайт полікліні ки, на якому буде оновлюват ись інформаці я щодо графіку прийому лікарями та необхідни ми речам для відвідува ння конкретно го лікаря,
6.Слідкув ати за кількістю направлен ь до спеціаліс тів та відповідн о кількістю талонів на день у цих спеціаліс тів,
7.Створит и більш комфортні умови очікуванн я прийому, враховуюч і вік дітей і їх потреби."

ПУСТЬ РАССМАТРИ ВАЮТ!

очень надеюсь на Вашу поддержку)
желающие - ЛС

У цілому дуже гарні ідеї. Якщо будете збирати підписи, обов*язково підпишу. Якщо це технічно реально, можливо ще додати запис до лікаря / бронь на талончик на майбутньо му сайті?

Оффлайн козеня

 • Старожил
 • ****
 • Сообщений: 618
 • Спасибо
 • -Сказано: 3
 • -Получено: 208
Девочки, поддержив аю ваши начинания . Зарождает ся обществен ное наблюдени е, которое принесло немало полезних плодов развитим демократи ям.
По сути предложен ий. Поддержив аю все, НО...буду т вопроси по последней позиции, ибо не расписано, о чем идет речь. Дитячі куточки не можна. Йдеться про стільці? додаткові лавочки? кімнати для ГВ? Це треба вказати.
Кроме того, есть смисл предложит ь  медикам и помощь обществен ности. Наверняка у кого-то есть ненужний мобильний телефон, к-ми можна оснастить регистрат уру и т.п.
Тренд сегодняшн его дня - цивилизов анний диалог. Обществен ность может не только жаловатьс я, а и еффективн о помогать. Я готова помогать. На мою подпись можете рассчитив ать тоже.
Sorry, нет русск. раскладки

Оффлайн dana-mart

 • Старожил
 • ****
 • Сообщений: 613
 • Спасибо
 • -Сказано: 276
 • -Получено: 79
 • Реальное имя: Дана
Наверняка у кого-то есть ненужний мобильний телефон, к-ми можна оснастить регистрат уру и т.п.

Мне форумчанк и передали два робочих старих  мобильных телефона. Я ходила с ними в администр ацию поликлини ки – телефоны им непонрави лись так как «старенькие пенсионер ы , что работают в регистрат уре, не увидять кнопки на этих телефонах»(вопрос, как они там вообще работают с документа ми) . Я предложил а выбрать конкретну ю модель и найти именно подходящу ю модель телефона. На что был ответ,что они сами это зделают.
Пришла через месяц туда же, узнать как продвигае тся дело с мобильным и номерами в регистрат уре. Глаза отвечавше гося поднялись вверх и вправо, потом влево и гениальна я фраза: «нужно поговорит ь с заведующе й детской поликлини ки об этом». Тоесть за месяц абсолютно ничего зделано не было.
Я решила больше не вынуждать человека лгать мне в лицо и тепер занимаюсь официальн ой переписко й с ними. Об этом я пишу более подробно в посте «ПРО ДИТЯЧУ МЕДИЦИНУ» на фейсбуке (Дана Мартынюк).(Пост выложен два раза, первый раз к нему фотки не приложили сь, обсуждают в коментах тот что ниже.)  Кроме этих двух постов, на страничке выше еще 6 постов про поликлини ку, в одном из которых вниматель ным читателям открывает ся как попасть без талона и без очереди к специалис ту)))).
Телефоны висят в коридоре в пакете, ЛС предлагал а вернуть, предложен ие по-прежнему в силе!
Якщо це технічно реально, можливо ще додати запис до лікаря / бронь на талончик на майбутньо му сайті?
реєстратори перевіряю ть наявність направлен ня до лікаря, хоча електронн е фото зараз переслати не проблема. Та нехай це залишаєть ся майбутнім кроком

По сути предложен ий. Поддержив аю все, НО...буду т вопроси по последней позиции, ибо не расписано, о чем идет речь. Дитячі куточки не можна. Йдеться про стільці? додаткові лавочки? кімнати для ГВ? Це треба вказати.

абсолютно точно, мова йде про лавки в коридорі

Оффлайн dana-mart

 • Старожил
 • ****
 • Сообщений: 613
 • Спасибо
 • -Сказано: 276
 • -Получено: 79
 • Реальное имя: Дана


Нужна ваша поддержка)

 :pishu:

 

Вверх
ВВЕРХ